| FEDERĀCIJAS VALDE

null

SERGEJS KOĻCOVS

PREZIDENTS
(Valdes priekšsēdētājs)

E-mail: info@lrbf.lv

Iecelšanas datums: 2020.gada 18.februāris
Pilnvaru termiņš: 2023.gada 18.februāris
Pilnvaru apjoms: pārstāv federāciju atsevišķi

null

JURIJS RJAZANSKIS

VICEPREZIDENTS
(Valdes loceklis)

E-mail: info@lrbf.lv

Iecelšanas datums: 2020.gada 18.februāris
Pilnvaru termiņš: 2023.gada 18.februāris
Pilnvaru apjoms: pārstāv federāciju atsevišķi