RODIONS JUDINS – 2017.GADA LATVIJAS ČEMPIONS 6-RED SNŪKERĀ!


IZSLĒGŠANAS SPĒLES (PLAY-OFF) – REZULTĀTI


Http iframes are not shown in https pages in many major browsers. Please read this post for details.

6-RED NOTEIKUMI!


Čempionāta spēles notiks saskaņā ar WPBSA (Pasaules profesionālās biljarda un snooker asociācijas) apstiprinātajiem Snooker spēles noteikumiem, ar izņēmumiem, kas attiecās uz „6-red” spēli. 6-red noteikumi ir:

1. Nevar būt vairāk neka 5 (pieci) “fols un miss” pēc kārtas;

2. Pēc 4 (četriem) “fols un miss” pēc kārtas tiesnesis izdarīs brīdinājumu spēlētājam, ja “fols un miss” tiks noteikts atkal, pretiniekam būs pieejami šādi varianti:

a) spēlēt pašam no pozīcijas, kur apstājās bumbas;

b) lūgt pretinieku spēlēt no pozīcijas, kur apstājās bumbas;

c) novietot balto bumbu jebkur uz galda (spēlēt no rokas), bet šo variantu nevar izvēlēties, kad spēlē (freimā) vienam no spēlētājiem jau ir nepieciešams snūkers.

3. Spēlētājs nekad nedrīkst likt snūkeru aiz nominētās krāsainas bumbas (kad krāsainā bumba tiek spēlēta pēc iesistās sarkanās un kad krāsainā bumba tiek spēlēta kā “brīva bumba” sarkanās bumbas vietā).

 

 

TIEŠRAIDES


TURNĪRA NOLIKUMS 


ATBALSTA