NO 15.JŪNIJA ATĻAUTS ORGANIZĒT SACENSĪBAS ĀRPUSTELPĀM!  

SACENSĪBAS IEKŠTELPĀS, TAI SKAITĀ BILJARDA SACENSĪBAS VĒL KĀDU LAIKU NENOTIKS!

Sākot ar  2021. gada 15. jūniju, ievērojot stingrus epidemioloģiskās drošības pasākumus, atzītajām sporta federācijām un to biedriem būs atļauts ārā organizēt sacensības.

Valdības veiktie grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” paredz:

(1) atļaut Sporta likumā noteiktā kārtībā atzīto sporta federāciju vai to juridisko biedru organizētas sporta sacensības ārtelpās, nosakot to organizēšanai ievērojamos epidemioloģiskās drošības pasākumus;
(2) atļaut personām, kurām būs sadarbspējīgs testēšanas sertifikāts, vienlaicīgi ar personām, kurām būs sadarbspējīgs vakcinācijas  pret Covid-19 vai Covid-19 pārslimošanas sertifikāts, apmeklēt sporta treniņus (nodarbības) iekštelpās – gan individuāli, gan grupā, nosakot  to organizēšanai ievērojamos epidemioloģiskās drošības pasākumus;
(3) atļaut ārtelpās paredzētās sporta sacensības organizētā un kontrolētā veidā klātienē apmeklēt skatītājiem, kuriem būs sadarbspējīgs vakcinācijas  pret Covid-19 vai Covid-19 pārslimošanas sertifikāts.

Grozījumi paredz, ka vienlaikus sacensību norises vietā drīkstēs atrasties ne vairāk kā 300 personas, tai skaitā sportisti un sporta darbinieki, kas ir tieši saistīti ar sacensību norises nodrošināšanu. Visas sacensību norisē iesaistītās un ar sacensību norises nodrošināšanu saistītās personas būs nepieciešams akreditēt.

Tāpat sacensību norisē piepildījums ģērbtuvēs nedrīkstēs pārsniegt 25% un vienas komandas vai sportista apkalpojošie sporta darbinieki fiziski nekontaktējas ar citu komandu vai citu sportistu apkalpojošiem sporta darbiniekiem jeb ievēro tā dēvēto “burbuļa principu”.
Savukārt pēc sacensību startiem apbalvošana klātienē drīkstēs notikt tikai individuāli.
Sacensībās nepiedalās sportisti, kas jaunāki par 7 gadiem.

Sacensību organizators:
1) ievēro attiecīgā sporta veida Sporta likumā noteiktajā kārtībā atzītās sporta federācijas apstiprinātu sacensību drošības protokolu;
2) kontrolē, kā sportisti, sporta darbinieki un citas personas sacensību laikā ievēro tām noteiktos pienākumus;
3) nosaka atbildīgo personu, kas organizē noteikto epidemioloģisko drošības pasākumu īstenošanu un savlaicīgi informē sportistus un sporta darbiniekus par minētajiem pasākumiem, norādot (tai skaitā sporta sacensību nolikumā) atbildīgo personu un tās kontaktinformāciju.

Šī persona:

  • atrodas sacensību norises vietā to norises laikā;
  • pēc uzraudzības un kontroles iestādes amatpersonas pieprasījuma sniedz nepieciešamo informāciju par epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu sacensībās;
  • objektīvi pārbaudāmā veidā identificē un norāda kontroles laikā sacensību norises vietā esošo personu skaitu;
  • pēc Slimību profilakses un kontroles centra pieprasījuma nodrošina sacensību dalībnieku datu (vārds, uzvārds, kontaktinformācija) iesniegšanu epidemioloģiskās izmeklēšanas nolūkos.

Ministru kabineta rīkojums nr.360