KVALIFIKĀCIJAS GRUPAS

PLAY-OFF

NOLIKUMS

COVID19 INFO

Saciensības tiek organizētas un rīkotas epidemioloģiski drošā vidē, kas nozīmē:

  • tiek veikta vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu verifikācija;
  • netiek pieļauta tādu personu klātbūtne, kuras neatbilst prasībām, lai uzturētos epidemioloģiski drošā vidē;
  • ekštelpu sporta sacensību norises vietas apmeklējuma laikā tiek ievērota divu metru distance, kā arī tiek lietotas sejas maskas (izņemot sportistus sporta sacensību norises laikā);
  • vienas komandas (arī individuālajos sporta veidos) sportisti vai sportistus apkalpojošie sporta darbinieki fiziski nekontaktējas ar citu komandu sportistiem vai citus sportistus apkalpojošiem sporta darbiniekiem (izņemot sportistus sporta sacensību norises laikā);
  • piepildījums ģērbtuvēs nepārsniedz 25 %;
  • apbalvošana klātienē notiek tikai individuāli;
  • tiek nodrošināta MK rīkojumā nr.720 un MK noteikumos nr.662 noteikto vispārējo un specifisko epidemioloģiskās drošības noteikumu ievērošana;
  • apmeklētāju ar bērniem plūsmas tiek nodalītas laikā vai telpā;
  • bērni no 12 gadu vecuma uzrāda testēšanas sertifikātu vai laboratorijas izziņu par pēdējo 72 stundu laikā veiktu skrīninga testu ar negatīvu rezultātu.

 

MK rīkojums nr.720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”

MK noteikumi nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”

LR likums “Epidemioloģiskās drošības likums”

ATBALSTA