PLAY-OFF

KVALIFIKĀCIJA

NOLIKUMS

COVID19 INFO

Sacensību un treniņu sanitārais protokols (vadlīnijas)

 

Treniņu un sacensību norises vietā drīkst uzturēties:

Tikai LRBF apstiprināto pasākumu iesaistītās personas (sportisti, treneri, sacensību tiesneši, citas oficiāli apstiprinātās personas un treniņu norises vietas personāls, turpmāk – Dalībnieki).

Treniņu un sacensību norises vietā NEDRĪKST ATRASTIES:

ja ir noteikta pašizolācija vai karantīna,

ja ir novērojami elpceļu saslimšanas simptomi, paaugstināta

ķermeņa temperatūra (virs 37,0 grādiem pēc Celsija), vai ir citi simptomi, kas varētu

norādīt uz iespējamu saslimšanu ar Covid-19

Treniņu un sacensību norises vietā Dalībniekiem:

jāreģistrējas Covid-19uzskaites lapā,

jāveic roku dezinfekcija,

jāvalkā sejas maskas līdz spēles sākumam,

jāievēro vismaz 2 metru distance un jāizvairās no drūzmēšanās,

jācenšas uzturēties iekštelpās pēc iespējas īsāku laiku,

jāizvairās no fiziska kontakta ar citiem cilvēkiem (nespiest rokas, neapskauties utt.),

jāvēdina regulāri telpas un jāveic virsmu dezinfekciju vietās, kur uzturas Dalībnieki,

jācenšas izmantot tikai savu sporta inventāru un veikt dezinfekciju, ja to iepriekš izmantojis kāds cits,

jāievēro LR normatīvie akti, kas ir izdoti saistībā ar Covid-19 izplatību.

 

TRENIŅI:

Sporta treniņi iekštelpās notiek epidemioloģiski drošā vidē, izņemot  Latvijas izlases dalībniekiem, kuriem sporta treniņi var notikt epidemioloģiski daļēji drošā vidē.

Pirms katra treniņa uzsākšanas ir jāveic visa inventāra dezinfekcija,

atļauts aizvadīt treniņu vai treniņspēles nodrošinot katram ne mazāk kā 15 m2 no treniņa norises telpas platības.

Vienā treniņgrupā vienlaikus drīkst piedalīties ne vairāk kā 20 personas un jānodrošina regulāra telpu vēdināšana ik pēc 90 minūtēm vismaz 20 minūtes vai atbilstoša ventilācija, lai nepieļautu CO2 koncentrāciju gaisā virs 1000 ppm

Treniņu laikā, ja iespējams, distancēties no pārējiem spēlētājiem, treniņa laikā drīkst nelietot sejas maskas (vai līdzvērtīgus aizsarglīdzekļus).

 

SACENSĪBAS:

Sacensības iekštelpās notiek epidemioloģiski drošā vidē

Uzsākot sacensības, katram dalībniekam ir jāaizpilda Apliecinājums par prasību

ievērošanu saistībā ar Covid-19 izplatīšanas ierobežošanu.

Pirms katras sacensību spēles tiesneši veic galda, bumbu un cita aprīkojuma dezinfekciju.

Spēļu laikā, ja iespējams, distancēties no pārējiem spēlētājiem.

Spēļu laikā drīkst nelietot sejas maskas (vai līdzvērtīgus aizsarglīdzekļus).

 

RĪCĪBA POZITĪVA COVID-19 TESTA GADĪJUMĀ:

Ja kāds no treniņu vai sacensību Dalībniekiem ir saņēmis pozitīvu Covid-19 atbildi, par

to nekavējoties ir jāinformē par treniņiem vai sacensībām atbildīgā persona.

Saslimusī persona nepiedalās treniņos un sacensībās līdz brīdim, kad uz to vairs

neattiecas LR noteiktie Covid-19 ierobežojumi.

Tiek veikta pilna dezinfekcija treniņu un sacensību norises vietā, kur uzturējies saslimušais.

Atbildīgās personas par epidemioloģisko drošību, konsultējoties ar ārstu, rīkojas

atbilstoši MK Noteikumu Nr.360 p. 46.4. un 46.1-2. (t.sk. apzināt kontaktpersonu loku,

sastādīt to sarakstu un nosūtīt kontaktpersonu sarakstu Slimības kontroles un

profilaktiskas centram, norādot personu izolācijas termiņus).

 

Atbildīgās personas par epidemioloģisko drošību:

Sergejs Koļcovs, 28669903 – sacensības snūkera disciplīnā

Gatis Taube, 29459687 – sacensības pūla disciplīnā

 

ATBALSTA