KVALIFIKĀCIJA

PLAY-OFF

INFORMĀCIJA UN NOLIKUMS

LATVIJAS KAUSS 2022 (POOL 10)
Reitinga turnīri turpinās ar Latvijas Kausa posmu Rīgā! Spēles notiks  biljarda klubā “BAMS Pool House” (Cēsu iela 18), š.g. 13.augustā. Klubs atveras 10:00, reģistrācija līdz 10:45, spēļu sākums 11:00. Dalības maksa 20EUR (līdz 18 gadiem 10EUR).
Atlases spēles notiks grupās līdz maksimāli 5 uzvarām un pēc tam play-off līdz maksimāli 7 uzvarām. Spēlētāji tiks izsēti sekojoši: labākie pēc reitinga izlozes kārtībā. Turnīrs plānojas tikt izspēlēts vienā dienā, tomēr atkarībā no dalībnieku skaita play-off var daļēji notikt svētdien 14.augustā 11:00.
Pieteikties ar ziņu sociālos mēdijos vai pa tālr.29459687 vai uz vietas klubā.
Apģērbs ir brīvs (ievērojot pieklājības normas) un sacensības notiek atklātā režīmā (sertifikāti netiek pieprasīti) un piedalīties var jebkurš interesents, izņemot Krievijas un Baltkrievijas sportistus.

2022.GADA LATVIJAS KAUSS POOL10

TURNĪRA NOLIKUMS

  1. Vispārējie noteikumi

   

  1. Turnīra nosaukums – 2022. gada Latvijas Kauss POOL10 (turpmāk tekstā – Turnīrs);
  2. Turnīra organizētājs – biedrība ”Latvijas Republikas Biljarda Federācija” (turpmāk tekstā – LRBF), kā Latvijas Sporta Federāciju Padomes atzīta sporta federācija;
  3. Turnīra rīkotājs – biedrība ”Latvijas Pūla Federācija” (turpmāk tekstā – LPF);
  4. Turnīra norises vieta – atlases un izslēgšanas spēlēs notiks biljarda klubā ”BAMS Pool House” Rīgā, Cēsu iela 18;
  5. Turnīra norises laiks – 2022. gada 13.-14.augusts. Sacensību sākums 13.augustā pulksten 11:00;
  6. Turnīrs ir atklāts, un tajā var piedalīties jebkurš dalībnieks bez vecuma un dzimuma ierobežojumiem, izņemot Krievijas un Baltkrievijas sportistus.
  7. Turnīrs vienlaikus ir 2023. gada Latvijas Kausa izcīņas 2.posms un reitinga punktus piešķir saskaņā ar reitinga sistēmas nolikumu, kā par trešā līmeņa sacensībām.

   

  1. Dalības maksa

   

  1. Dalības maksa par piedalīšanos turnīrā tiek noteikta 20 EUR (divdesmit eiro) apmērā no katra dalībnieka, izņemot jauniešus līdz 18 gadu vecumam, kuriem tā ir 10 EUR (desmit eiro) apmērā. Dalības maksa ietver arī licenci par piedalīšanos reitinga turnīrā.
  2. Dalības maksa tiek samaksāta turnīra organizētāja pilnvarotajam pārstāvim (turnīra galvenajam tiesnesim) pirms turnīra sākuma. Dalībnieki, kuri nav samaksājuši dalības maksu, turnīram netiek pielaisti.

   

  1. Turnīra grafiks un formāts

   

  1. Turnīrs notiks, ievērojot šādu grafiku:

  Sestdiena – 2022.gada 13. augusts:

  – dalībnieku reģistrācija  – plkst. 10:00

  – turnīra atklāšana, grupu spēles  – plkst. 11:00

  – finālspēles pēc olimpiskās sistēmas  – pēc grupu spēlēm

  Svētdiena – 2022.gada 14. augusts:

  – finālspēļu turpinājums (ja nepieciešams)               – plkst. 11:00

  1. Atlases spēles notiek grupās, ne mazāk kā 4 (četri) spēlētāji katrā grupā. Grupās dalībnieki spēlē katrs ar katru, maksimāli 9 freimus līdz 5 uzvarām. Spēles uzvarētājs saņem 2 punktus, zaudētājas punktus nesaņem. Ja spēlētājs nav izspēlējis vismaz pusi no paredzētajām spēlēm, viņš tiek diskvalificēts.
  2. Pēc atlases spēļu rezultātiem grupās, katrā grupā tiek noteikti turnīra fināla daļas dalībnieki (to skaits atkarīgs no kopējā dalībnieku skaita, un galējo lēmumu pieņem turnīra galvenais tiesnesis), kuri saņēmuši visvairāk uzvaras punktus. Gadījumā, ja uzvaras punktu skaits ir vienāds, spēlētāju ieņemamās vietas tiek noteiktas pēc sekojošiem principiem, sākot ar svarīgāko:

  1) tiek skaitīta uzvarēto un zaudēto partiju starpība;

  2) tiek ņemts vērā uzvarēto partiju skaits;

  3) savstarpējā spēle.

  Fināla daļas dalībnieku vietas fināla daļā tiek noteiktas ar izlozes palīdzību, tā, lai dalībnieki no vienas grupas savstarpēji nevarētu spēlēt vismaz pirmajā kārtā. Izlozi veic turnīra galvenais tiesnesis pirms fināla daļas.

  1. Spēles turnīra finālā notiek maksimāli 13 freimus līdz 7 uzvarām. Ja dalībnieks piedzīvo zaudējumu, viņš no dalības turnīrā izstājas.
  2. Turnīra pusfināla uzvarētāji spēlē finālā par 1. vietu, bet abi zaudētāji ieņem 3.vietas.
  3. Turnīra fināla uzvarētājs saņem 2022. gada Latvijas Kausa POOL10 uzvarētāja titulu un balvas.
  4. Spēlētājam, kas nokavējis spēles sākumu līdz 10 minūtēm, tiek ieskaitīts zaudējums pirmajā partijā. Spēlētājam, kas nokavējis spēles sākumu 20 minūtes un vairāk, vai nav ierādies uz spēli, tiek ieskaitīts zaudējums.

  Ja nokavējušais spēlētājs ir augstāk reitingā par pretinieku, tad spēlē tiek fiksēta uzvara un attiecīgi zaudējums bez rezultāta (ja vietas noteikšanai ir nepieciešams izmantot papildus rādītājus, šīs spēles rezultāts netiek ņemts vērā), pretējā gadījumā (reitingā atrodas zemāk) spēlē tiek fiksēts maksimāli labākais rezultāts par labu pretiniekam.

   

  1. Turnīra noteikumi

   

  1. Turnīra spēles notiek saskaņā ar EPBF (Eiropas Lūzu Biljarda Federācija) apstiprinātajiem pūla noteikumiem (t.sk. tiem, kas attiecas uz spēli ”desmitnieks”).
  2. Visās turnīra spēlēs tiek noteikts alternatīvais izsitiens – t.i., spēlētāji veic izsitienu pārmaiņus pēc kārtas. Tas, kurš izsitīs pirmais, tiek noteikts saskaņā ar noteikumiem. Bumbiņu novietošanai pirms izsitiena atļauts izmantot palīglīdzekļus – ”Magic Ball Rack”.
  3. Maksimālo partiju skaits, gan atlases sacensībās, gan izslēgšanas spēlēs var tikt samazināts ņemot vērā dalībnieku skaitu. Galīgo lēmumu pieņem turnīra galvenais tiesnesis.
  4. Alkohola un citu apreibinošo vielu lietošana spēļu laikā ir aizliegta.

   

  1. Apģērbs

   

  1. Turnīra spēles laikā dalībniekiem atļauts spēlēt brīvā formā, ievērojot pieklājības normas – kurpēs, biksēs un kreklā.
  2. Dalībniekiem, kas neievēro šos noteikumus, tiek dots laiks, līdz 30 minūtēm pārģērbties, saskaņā ar šī punkta noteikumiem.
  3. Gadījumā, ja šī punkta noteikumi attiecībā uz apģērbu nav ievēroti, dalībnieki netiek pielaisti pie spēles un viņiem tiek ieskaitīts zaudējums spēlē.

   

  1. Tiesāšana un tiesneši

   

  1. Turnīra galvenais tiesnesis ir LPF nozīmēts tiesnesis. Gala vārds strīdīgās situācijās ir šo sacensību galvenajam tiesnesim.
  2. Turnīrs notiek bez tiesneša klātbūtnes pie galda (savstarpēja spēlētāju tiesāšana). Strīdīgās situācijās spēlētājiem ir pienākums pieaicināt pie galda turnīra galveno tiesnesi pirms sitiena.

   

  1. Apbalvošana

   

  1. Turnīra uzvarētājs saņem Latvijas Kausa POOL10 uzvarētāja titulu, kausu, diplomu un balvas. Fināla dalībnieki – 2. un 3. vietas ieguvēji, saņem medaļas, diplomus un balvas.
  2. Balvas nodrošina LRBF, LPF un sadarbības partneri, kā arī sponsori.

   

  Šīs nolikums ir saistošs viesiem turnīra dalībniekiem un tiesnešiem.

  Rīgā, 2022. gada 1.augusts

  LRBF valde

INFORMĀCIJA
LATVIJAS KAUSS 2022 (POOL 10)
Reitinga turnīri turpinās ar Latvijas Kausa posmu Rīgā! Spēles notiks  biljarda klubā “BAMS Pool House” (Cēsu iela 18), š.g. 13.augustā. Klubs atveras 10:00, reģistrācija līdz 10:45, spēļu sākums 11:00. Dalības maksa 20EUR (līdz 18 gadiem 10EUR).
Atlases spēles notiks grupās līdz maksimāli 5 uzvarām un pēc tam play-off līdz maksimāli 7 uzvarām. Spēlētāji tiks izsēti sekojoši: labākie pēc reitinga izlozes kārtībā. Turnīrs plānojas tikt izspēlēts vienā dienā, tomēr atkarībā no dalībnieku skaita play-off var daļēji notikt svētdien 14.augustā 11:00.
Pieteikties ar ziņu sociālos mēdijos vai pa tālr.29459687 vai uz vietas klubā.
Apģērbs ir brīvs (ievērojot pieklājības normas) un sacensības notiek atklātā režīmā (sertifikāti netiek pieprasīti) un piedalīties var jebkurš interesents, izņemot Krievijas un Baltkrievijas sportistus.
NOLIKUMS

2022.GADA LATVIJAS KAUSS POOL10

TURNĪRA NOLIKUMS

  1. Vispārējie noteikumi

   

  1. Turnīra nosaukums – 2022. gada Latvijas Kauss POOL10 (turpmāk tekstā – Turnīrs);
  2. Turnīra organizētājs – biedrība ”Latvijas Republikas Biljarda Federācija” (turpmāk tekstā – LRBF), kā Latvijas Sporta Federāciju Padomes atzīta sporta federācija;
  3. Turnīra rīkotājs – biedrība ”Latvijas Pūla Federācija” (turpmāk tekstā – LPF);
  4. Turnīra norises vieta – atlases un izslēgšanas spēlēs notiks biljarda klubā ”BAMS Pool House” Rīgā, Cēsu iela 18;
  5. Turnīra norises laiks – 2022. gada 13.-14.augusts. Sacensību sākums 13.augustā pulksten 11:00;
  6. Turnīrs ir atklāts, un tajā var piedalīties jebkurš dalībnieks bez vecuma un dzimuma ierobežojumiem, izņemot Krievijas un Baltkrievijas sportistus.
  7. Turnīrs vienlaikus ir 2023. gada Latvijas Kausa izcīņas 2.posms un reitinga punktus piešķir saskaņā ar reitinga sistēmas nolikumu, kā par trešā līmeņa sacensībām.

   

  1. Dalības maksa

   

  1. Dalības maksa par piedalīšanos turnīrā tiek noteikta 20 EUR (divdesmit eiro) apmērā no katra dalībnieka, izņemot jauniešus līdz 18 gadu vecumam, kuriem tā ir 10 EUR (desmit eiro) apmērā. Dalības maksa ietver arī licenci par piedalīšanos reitinga turnīrā.
  2. Dalības maksa tiek samaksāta turnīra organizētāja pilnvarotajam pārstāvim (turnīra galvenajam tiesnesim) pirms turnīra sākuma. Dalībnieki, kuri nav samaksājuši dalības maksu, turnīram netiek pielaisti.

   

  1. Turnīra grafiks un formāts

   

  1. Turnīrs notiks, ievērojot šādu grafiku:

  Sestdiena – 2022.gada 13. augusts:

  – dalībnieku reģistrācija  – plkst. 10:00

  – turnīra atklāšana, grupu spēles  – plkst. 11:00

  – finālspēles pēc olimpiskās sistēmas  – pēc grupu spēlēm

  Svētdiena – 2022.gada 14. augusts:

  – finālspēļu turpinājums (ja nepieciešams)               – plkst. 11:00

  1. Atlases spēles notiek grupās, ne mazāk kā 4 (četri) spēlētāji katrā grupā. Grupās dalībnieki spēlē katrs ar katru, maksimāli 9 freimus līdz 5 uzvarām. Spēles uzvarētājs saņem 2 punktus, zaudētājas punktus nesaņem. Ja spēlētājs nav izspēlējis vismaz pusi no paredzētajām spēlēm, viņš tiek diskvalificēts.
  2. Pēc atlases spēļu rezultātiem grupās, katrā grupā tiek noteikti turnīra fināla daļas dalībnieki (to skaits atkarīgs no kopējā dalībnieku skaita, un galējo lēmumu pieņem turnīra galvenais tiesnesis), kuri saņēmuši visvairāk uzvaras punktus. Gadījumā, ja uzvaras punktu skaits ir vienāds, spēlētāju ieņemamās vietas tiek noteiktas pēc sekojošiem principiem, sākot ar svarīgāko:

  1) tiek skaitīta uzvarēto un zaudēto partiju starpība;

  2) tiek ņemts vērā uzvarēto partiju skaits;

  3) savstarpējā spēle.

  Fināla daļas dalībnieku vietas fināla daļā tiek noteiktas ar izlozes palīdzību, tā, lai dalībnieki no vienas grupas savstarpēji nevarētu spēlēt vismaz pirmajā kārtā. Izlozi veic turnīra galvenais tiesnesis pirms fināla daļas.

  1. Spēles turnīra finālā notiek maksimāli 13 freimus līdz 7 uzvarām. Ja dalībnieks piedzīvo zaudējumu, viņš no dalības turnīrā izstājas.
  2. Turnīra pusfināla uzvarētāji spēlē finālā par 1. vietu, bet abi zaudētāji ieņem 3.vietas.
  3. Turnīra fināla uzvarētājs saņem 2022. gada Latvijas Kausa POOL10 uzvarētāja titulu un balvas.
  4. Spēlētājam, kas nokavējis spēles sākumu līdz 10 minūtēm, tiek ieskaitīts zaudējums pirmajā partijā. Spēlētājam, kas nokavējis spēles sākumu 20 minūtes un vairāk, vai nav ierādies uz spēli, tiek ieskaitīts zaudējums.

  Ja nokavējušais spēlētājs ir augstāk reitingā par pretinieku, tad spēlē tiek fiksēta uzvara un attiecīgi zaudējums bez rezultāta (ja vietas noteikšanai ir nepieciešams izmantot papildus rādītājus, šīs spēles rezultāts netiek ņemts vērā), pretējā gadījumā (reitingā atrodas zemāk) spēlē tiek fiksēts maksimāli labākais rezultāts par labu pretiniekam.

   

  1. Turnīra noteikumi

   

  1. Turnīra spēles notiek saskaņā ar EPBF (Eiropas Lūzu Biljarda Federācija) apstiprinātajiem pūla noteikumiem (t.sk. tiem, kas attiecas uz spēli ”desmitnieks”).
  2. Visās turnīra spēlēs tiek noteikts alternatīvais izsitiens – t.i., spēlētāji veic izsitienu pārmaiņus pēc kārtas. Tas, kurš izsitīs pirmais, tiek noteikts saskaņā ar noteikumiem. Bumbiņu novietošanai pirms izsitiena atļauts izmantot palīglīdzekļus – ”Magic Ball Rack”.
  3. Maksimālo partiju skaits, gan atlases sacensībās, gan izslēgšanas spēlēs var tikt samazināts ņemot vērā dalībnieku skaitu. Galīgo lēmumu pieņem turnīra galvenais tiesnesis.
  4. Alkohola un citu apreibinošo vielu lietošana spēļu laikā ir aizliegta.

   

  1. Apģērbs

   

  1. Turnīra spēles laikā dalībniekiem atļauts spēlēt brīvā formā, ievērojot pieklājības normas – kurpēs, biksēs un kreklā.
  2. Dalībniekiem, kas neievēro šos noteikumus, tiek dots laiks, līdz 30 minūtēm pārģērbties, saskaņā ar šī punkta noteikumiem.
  3. Gadījumā, ja šī punkta noteikumi attiecībā uz apģērbu nav ievēroti, dalībnieki netiek pielaisti pie spēles un viņiem tiek ieskaitīts zaudējums spēlē.

   

  1. Tiesāšana un tiesneši

   

  1. Turnīra galvenais tiesnesis ir LPF nozīmēts tiesnesis. Gala vārds strīdīgās situācijās ir šo sacensību galvenajam tiesnesim.
  2. Turnīrs notiek bez tiesneša klātbūtnes pie galda (savstarpēja spēlētāju tiesāšana). Strīdīgās situācijās spēlētājiem ir pienākums pieaicināt pie galda turnīra galveno tiesnesi pirms sitiena.

   

  1. Apbalvošana

   

  1. Turnīra uzvarētājs saņem Latvijas Kausa POOL10 uzvarētāja titulu, kausu, diplomu un balvas. Fināla dalībnieki – 2. un 3. vietas ieguvēji, saņem medaļas, diplomus un balvas.
  2. Balvas nodrošina LRBF, LPF un sadarbības partneri, kā arī sponsori.

   

  Šīs nolikums ir saistošs viesiem turnīra dalībniekiem un tiesnešiem.

  Rīgā, 2022. gada 1.augusts

  LRBF valde