LATVIJAS KAUSS 2024 – FINĀLS (POOL 8)

INFORMĀCIJA

Pēdējais sezonas reitinga turnīrs – 2023/2024 gada sezonas Latvijas Kausa fināls šoreiz notiks neierasti vēlāk, bet toties būs lieliska iespēja uzspēlēt uz jauniem galdiem un jaunu Simonis audumu. Kā ierasts, uzspēlēt varēs uzreiz trīs pūla disciplīnas – pool8, pool9 un pool10. Sacensības notiks “BAMS Pool House” Rīgā, Cēsu 18, š.g. 29.jūnijā, reģistrēšanās sākums 09:30, spēļu sākums 10:00. Turnīru plānots izspēlēt vienā dienā un tajā var piedalīties jebkurš interesents, izņemot Krievijas un Baltkrievijas sportistus
Dalības maksa vīriešiem 20€ (junioriem līdz 18.g.10€), meistariem (dz.g. vismaz 1978.) 15€ (dalība divās kategorijās 30€).
Vispirms tiks izspēlētas atlases sacensības grupās, bet pēc tam play-off pēc olimpiskās sistēmas.
Izsitiens notiek pēc kārtas: “9” sāk izsitiena izspēles uzvarētājs, “8” sāk otrs spēlētājs, bet “10” tas pats kurš sāka pirmo spēli.
Pamatsacensībās viena spēle notiks sekojoši – vispirms tiks spēlēts “9” līdz 4 uzvarām un pēc tam “8” līdz 3 uzvarām, ja katrs spēlētājs uzvar vienu veidu, tad spēlē “10” līdz 2 uzvarām un rezultāts ir 2-1 (ja viens uzvar gan “8”, gan “9” tad spēlē beidzas ar 2-0). Play-off tiks spēlēts attiecīgi līdz 5,4 un 3 partijām. Meistariem visas spēles par attiecīgi vienu uzvaru skaitu mazāk. Galīgais izspēles variants un maksimālais partiju skaits var mainīties un būs atkarīgs no dalībnieku skaita. Nepieciešamības gadījumā izšķirošās play-off spēles vat tikt pārceltas uz svētdienu.
Pieteikšanās sociālajos tīklos, pa tālr.29459687 vai uz vietas klubā.

KOPĒJAIS TURNĪRS

PLAY-OFF

KVALIFIKĀCIJA

MEISTARI

PLAY-OFF

KVALIFIKĀCIJA

NOLIKUMS

2024.GADA LATVIJAS KAUSS POOL8

TURNĪRA NOLIKUMS

 

I Vispārējie noteikumi

 1. Turnīra nosaukums –2024.gada Latvijas Kausa Fināls (turpmāk tekstā – Turnīrs);
 2. Turnīra organizētājs – biedrība „Latvijas Republikas Biljarda Federācija” (turpmāk tekstā – LRBF), kā Latvijas Sporta Federāciju Padomes atzīta sporta federācija;
 3. Turnīra rīkotājs – biedrība ”Latvijas Pūla Federācija” (turpmāk tekstā – LPF);
 4. Turnīra norises vieta – klubs ”BAMS Pool House”, Rīgā, Cēsu ielā 18;
 5. Turnīra norises laiks – 2024.gada 29.jūnijs – 30.jūnijs;
 6. Turnīrs ir atklāts, un tajā var piedalīties jebkurš dalībnieks bez vecuma un dzimuma ierobežojumiem, izņemot Krievijas un Baltkrievijas sportistus. Turnīrs notiek divās kategorijās – kopējajā un meistaru (dz.g. ne lielāks par 1979.)
 7. Latvijas Kausa finālam reitinga punktus piešķir saskaņā ar reitinga sistēmas nolikumu, kā par ceturtā līmeņa sacensībām.

II Dalības maksa

 1. Dalības maksa par piedalīšanos kopējā turnīrā tiek noteikta 20 EUR (divdesmit eiro) apmērā no katra dalībnieka (jauniešiem līdz 18 gadu vecumam 10 EUR (desmit eiro) apmērā), bet meistaru turnīrā 15 EUR (desmit eiro) apmērā no katra dalībnieka. Dalības maksa ietver arī licenci par piedalīšanos reitinga turnīrā. Piedaloties divos turnīros, dalības maksa 30 EUR.
 2. Dalības maksa tiek samaksāta turnīra organizētāja pilnvarotajam pārstāvim (turnīra galvenajam tiesnesim) pirms turnīra sākuma. Dalībnieki, kuri nav samaksājuši dalības maksu, turnīram netiek pielaisti.

III Turnīra grafiks un formāts

 1. Turnīri notiek pēc iespējas ievērojot šādu grafiku:

– dalībnieku reģistrācija                         – plkst. 09:30

– turnīra atklāšana, grupu spēles           – plkst. 10:00

– finālspēles pēc olimpiskās sistēmas    – pēc grupu spēlēm

 1. Atlases spēles notiek grupās, ne mazāk kā 4 (četri) spēlētāji katrā grupā. Grupās dalībnieki spēlē katrs ar katru, līdz diviem uzvarētiem setiem (seti tiek secīgi izspēlēti līdz sekojošam maksimālam uzvaru skaitam – ”9” līdz 4, ”8” līdz 3, ”10” līdz 2). Spēles uzvarētājs saņem 2 punktus, zaudētājs punktus nesaņem. Ja spēlētājs nav izspēlējis vismaz pusi no paredzētajām spēlēm, viņš tiek diskvalificēts.
 2. Pēc atlases spēļu rezultātiem grupās, katrā grupā tiek noteikti turnīra fināla daļas dalībnieki (to skaits atkarīgs no kopējā dalībnieku skaita un galējo lēmumu pieņem turnīra galvenais tiesnesis), kuri saņēmuši visvairāk uzvaras punktus. Gadījumā, ja uzvaras punktu skaits ir vienāds, spēlētāju ieņemamās vietas tiek noteiktas pēc sekojošiem principiem, sākot ar svarīgāko:

1) tiek skaitīta uzvarēto un zaudēto setu starpība;

2) tiek ņemts vērā uzvarēto setu skaits;

3) tiek skaitīta uzvarēto un zaudēto partiju starpība;

4) tiek ņemts vērā uzvarēto partiju skaits;

5) savstarpējā spēle.

Fināla daļas dalībnieku vietas fināla daļā tiek noteiktas ar izlozes palīdzību, tā lai dalībnieki no vienas grupas savstarpēji nevarētu spēlēt vismaz pirmajā kārtā. Izlozi veic turnīra galvenais tiesnesis pirms fināla daļas.

 1. Spēles turnīra fināla daļā seti notiek secīgi līdz sekojošam maksiālam uzvaru skaitam – ”9” līdz 5, ”8” līdz 4, ”10” līdz 3). Ja dalībnieks piedzīvo zaudējumu, viņš no dalības turnīrā izstājas.
 2. Turnīra pusfināla uzvarētāji spēlē finālā par 1. vietu, bet abi zaudētāji ieņem 3.vietas.
 3. Turnīra fināla uzvarētājs saņem Turnīra uzvarētāja titulu un balvas.
 4. Spēlētājam, kas nokavējis spēles sākumu līdz 15 minūtēm, tiek ieskaitīts zaudējums pirmajā partijā. Spēlētājam, kas nokavējis spēles sākumu 30 minūtes un vairāk, vai nav ierādies uz spēli, tiek ieskaitīts zaudējums.

Ja nokavējušais spēlētājs ir augstāk reitingā par pretinieku, tad spēlē tiek fiksēta uzvara un attiecīgi zaudējums bez rezultāta (ja vietas noteikšanai ir nepieciešams izmantot papildus rādītājus, šīs spēles rezultāts netiek ņemts vērā), pretējā gadījumā (reitingā atrodas zemāk) spēlē tiek fiksēts maksimāli labākais rezultāts par labu pretiniekam.

IV Turnīra noteikumi

 1. Turnīra spēles notiek saskaņā ar EPBF (Eiropas Lūzu Biljarda Federācija) apstiprinātajiem pūla noteikumiem.
 2. Visās turnīra spēlēs tiek noteikts alternatīvais izsitiens – t.i. spēlētāji veic izsitienu pārmaiņus pēc kārtas. Tas, kurš izsitīs pirmais, tiek noteikts saskaņā ar noteikumiem. Bumbiņu novietošanai pirms izsitiena atļauts izmantot palīglīdzekļus – ”Ball Rack”.
 3. Maksimālo partiju skaits, gan atlases sacensībās, gan izslēgšanas spēlēs var tikt samazināts ņemot vērā dalībnieku skaitu. Galīgo lēmumu pieņem turnīra galvenais tiesnesis.
 4. Alkohola un citu apreibinošo vielu lietošana spēļu laikā ir aizliegta.

V Apģērbs

 1. Turnīra spēles laikā dalībniekiem atļauts spēlēt brīvā formā, ievērojot pieklājības normas – kurpēs, biksēs un kreklā.
 2. Dalībniekiem, kas neievēro šos noteikumus, tiek dots laiks līdz 30 minūtēm pārģērbties saskaņā ar šī punkta noteikumiem.
 3. Gadījumā, ja šī punkta noteikumi attiecībā uz apģērbu nav ievēroti, dalībnieki netiek pielaisti pie spēles un viņiem tiek ieskaitīts zaudējums spēlē.

VI Tiesāšana un tiesneši

 1. Turnīra galvenais tiesnesis ir LPF nozīmēts tiesnesis. Gala vārds strīdīgās situācijās ir šo sacensību galvenajam tiesnesim.
 2. Turnīrs notiek bez tiesneša klātbūtnes pie galda (savstarpēja spēlētāju tiesāšana). Strīdīgās situācijās spēlētājiem ir pienākums pieaicināt pie galda turnīra galveno tiesnesi.

VII Apbalvošana

 1. Turnīra uzvarētājs saņem Turnīra uzvarētāja titulu, kausu, diplomu un balvas. Fināla dalībnieki 2. un 3. vietas ieguvēji, saņem medaļas, diplomus un balvas.
 2. Balvas nodrošina LRBF, LPF un sadarbības partneri, kā arī sponsori.

Šīs nolikums ir saistošs visiem turnīra dalībniekiem un tiesnešiem.

LRBF valde 27.05.2024.