| LRBF reģistrēto biedru saraksts (juridiskās personas)

null

Biedrība „LATVIJAS SNOOKER FEDERĀCIJA”

Reģistrācijas nr. 40008144466
Adrese: Kr.Barona iela 78-1, Rīga, LV-1001
null

Biedrība „LATVIJAS PŪLA FEDERĀCIJA”

Reģistrācijas nr. 40008166872
Adrese: Jēkabpils iela 4-10, Rīga, LV-1003
null

Biedrība „SNOOKER ACADEMY”

Reģistrācijas nr. 50008280811
Adrese: Riharda Vagnera iela 8-5, Rīga, LV-1050

Biedrības “Latvijas Republikas Biljarda Federācija” (LRBF) valde ir apstiprinājusi šādu biedru maksu un jaunu biedru iestāšanas noteikumus un maksu sākot ar 2017.gada 01.janvāri:

 • LRBF biedru gada maksa – 500,00 EUR (pieci simti eiro un 00 eirocenti)
 • LRBF jaunu biedru iestāšanās maksa – 2000,00 EUR (divi tūkstoši eiro un 00 eirocenti).

Biedru gada maksa jānomaksā līdz katra gada 30.martam, pretējā gadījumā Biedru var izslēgt no LRBF.

Biedru iestāšanās maksa jānomaksā līdz pieteikuma iesniegšanai.

 

BIEDRU IESTĀŠANAS NOTEIKUMI

Par LRBF biedriem var būt tikai juridiskās personas (biedrības un komercsabiedrības), kuri atbilst šādiem nosacījumiem:

 • pretendents ir reģistrēts Latvijā ne mazāk, ka 3 (trīs) gadus pirms pieteikuma iesniegšanas;
 • pretendenta pamatdarbības veids ir saistīts ar biljardu;
 • pretendents pēdējo 3 (trīs) gadu laikā veic aktīvu saimniecisko darbību biljarda nozarē;
 • pretendentam ir vismaz 2 (divu) gadu sadarbības pieredze ar LRBF biljarda sporta sacensību organizēšanā;
 • pretendentam ir nepieciešama materiālā bāze biljarda sporta sacensību rīkošanai;
 • pretendents, tā biedri, dalībnieki vai valde neatrodas strīdā vai tiesvedības procesā ar LRBF;
 • pretendentam pēdējo 12 mēnešu laikā nebija atteikts uzņemt par LRBF biedru;
 • pretendentam nav LR valsts budžetā maksājamo nodokļu parādu.

Lai iestātos LRBF, pretendentam jāiesniedz noteiktās formas rakstisks pieteikums, kā arī šādi dokumenti:

 • reģistrācijas apliecība (kopija)
 • statūti (kopija)
 • valdes saraksts (kopija)
 • biedru reģistrs (kopija)
 • gada pārskati par iepriekšējiem 3 (trīs) gadiem (kopijas)
 • dokumentus, kas apliecina saistību ar biljarda klubu – īpašuma dokumenti, nomas līgums u.c. (kopijas)
 • izziņa par nodokļu parādu neesamību (oriģināls)
 • maksājuma uzdevums par iestāšanās maksas samaksu (oriģināls)

Dokumentu kopijas noformē atbilstoši 2010.gada 28.septembra Ministru kabineta noteikumu nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.