LRBF gada budžets

2023.gadā pieškirtais valsts budžeta finansējums

2023.gada budžeta līdzekļu izlietojums 1.ceturksnī / uz 31.03.2023./:

2022.gadā pieškirtais valsts budžeta finansējums

2022.gadā pieškirtie ziedojumu līdzekļi

2022.gada budžeta līdzekļu izlietojums uz 31.12.2022.:

2022.gada ziedojumu līdzekļu izlietojums uz 31.12.2022.:

2021.gadā pieškirtais valsts budžeta finansējums

2021.gadā pieškirtie ziedojumu līdzekļi

2021.gada budžeta līdzekļu izlietojums

2021.gada ziedojumu līdzekļu izlietojums