LRBF gada budžets

2022.gadā pieškirtais valsts budžeta finansējums

2022.gadā pieškirtie ziedojumu līdzekļi

2022.gada budžeta līdzekļu izlietojums uz 15.09.2022.:

2022.gada ziedojumu līdzekļu izlietojums uz 15.09.2022.:

2021.gadā pieškirtais valsts budžeta finansējums

2021.gadā pieškirtie ziedojumu līdzekļi

2021.gada budžeta līdzekļu izlietojums

2021.gada ziedojumu līdzekļu izlietojums