| Treneru sertifikācija

Saskaņā ar Sporta likumu sporta speciālistu sertifikāciju veic biedrība „Latvijas Sporta federāciju padome”.

Sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un prasības nosaka 26.01.2010. MK noteikumi Nr.77 «Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām».

PILNA INFORMĀCIJA PAR SPORTA SPECIĀLISTU (TRENERU) SERTIFIKĀCIJU ŠEIT.

Latvijas Republikas Biljarda Federācijas prasības A, B un C kategorijās sporta (biljarda) speciālista sertifikāta saņemšanai:

A KATEGORIJA:

  • Augstākā pedagoģiskā izglītība sportā;
  • Biljarda sporta trenera darba pieredze pēdējo piecu gadu laikā;
  • Strādājot par sporta treneri, pēdējo piecu gadu laikā ir sagatavotas komandas vai sportisti, kuri startējuši Latvijas izlases komandas sastāvā un uzrādījuši rezultātus, kas atbilst augsta līmeņa rezultātu noteikšanas kritērijiem (MK noteikumu nr.77 pielikums nr.2);
  • Saņemts LRBF atzinums par atbilstību A kategorijas biljarda sporta speciālistam noteiktajām prasībām.

B KATEGORIJA:

  • Augstākā pedagoģiskā izglītība sportā;
  • Biljarda sporta trenera darba pieredze pēdējo piecu gadu laikā;
  • Saņemts LRBF atzinums par atbilstību B kategorijas biljarda sporta speciālistam noteiktajām prasībām.

C KATEGORIJA:

  • Vidējā izglītība;
  • Praktiskā pieredze biljarda sportā vismaz 5 gadus;
  • Saņemts LRBF atzinums par atbilstību C kategorijas biljarda sporta speciālistam noteiktajām prasībām.

Sporta speciālists, kurš ieguvis diplomu par augstāko pedagoģisko izglītību sporta treneru kvalifikācijas studiju programmā, ir tiesīgs saņemt B kategorijas sertifikātu.